สมัครเรียน

Hits: 2779


รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

CM-MBA KU รุ่นที่ 29 (รอบสอง)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

(ระบบจะปิดการสมัคร วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.)


1. รายละเอียดการสมัคร

2. ขั้นตอนในการสมัคร

1.1 ​กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร (เอกสารประกอบการสมัคร ไม่ต้อง Upload ให้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง)

1.2 ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก (เฉพาะ ธนาคารทหารไทย เท่านั้น)

1.3 ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

 

how-to-apply-th

 

3. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

  • ทางไปรษณีย์ EMS (ตรวจลงตราไปรษณีย์ประทับไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2564) เพื่อให้มาถึงโครงการฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง **ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564**

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1074 ปณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

  • ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
  • ​​​ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคาร 1 (ด้านหลังร้านสตาร์บัคส์) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 09.00-16.30 น.
  • วันเสาร์  เวลาทำงาน 09.00 -16.00 น.

 

4. เอกสารประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดไฟล์)


ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์

คำชี้แจ้ง

  • กรณีลืม Print ใบสมัคร เพื่อแก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร คลิกลิงค์ไปที่ http://mis.grad.ku.ac.th/application/th
  • หัวข้อสมัครออนไลน์ ให้เลือก ปีการศึกษา ภาคต้น 2564
  • ช่องกรอกรหัสสาขาวิชา ให้ใส่คำว่า XN64 


แชร์หน้านี้ไปยัง :