ติดตามข่าว – พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 (Update: 14/09/2562)

Hits: 1372


(ที่มา: กิจการนิสิต มก. Update: 14/09/2562)


(Update: 09/09/2562)

กำหนดการต่างๆ และเอกสารประกอบ

 


(Update: 28/08/2562)


(Update: 19/08/2562)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจ

ขอฝากภาควิชา โครงการพิเศษ ที่มีบัณฑิตติดต่อเข้ามา
ขณะนี้ทางคณะ ยังไม่สรุปเป็นทางการเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยคณะ

จากข้อมูลที่กระจายไปยังบัณฑิตทุกท่านแล้ว คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับในกลุ่มที่ 5

     • วันซ้อมย่อย (วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562) (Update: 19/08/2562)
     • วันซ้อมย่อย มก. (วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562)
     • วันซ้อมใหญ่ (วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562)
     • วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562)

หากบัณฑิตที่ต้องการลาซ้อมย่อย ขอให้ดำเนินการทำใบคำร้องลาฝึกซ้อมย่อย (เท่านั้น) พร้อมหลักฐานยืนยันว่าบัณฑิตไม่สามารถเข้าฝึกซ้อมย่อยได้ ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานโครงการฯ ที่สังกัด แต่ขึ้นอยู่ดุลพินิจของประธานฝ่ายฝึกซ้อม ขอให้ดำเนินการยืนคำร้องได้ ภายในวันนี้ ถีงวันที่ 13 กันยายน 2562

Download คำร้องลาฝึกซ้อมย่อย…ที่นี่

หมายเหตุ ขอให้มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ในการฝึกซ้อมฯ เนื่องจากคณะกรรมการทุกท่านที่เป็นฝ่ายฝึกซ้อมจะดำเนินการฝึกซ้อม
ให้บัณฑิตในวันที่มหาวิทยาลัย/คณะกำหนดให้ เท่านั้น หากไม่ผ่านการฝึกซ้อมย่อย ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่สามารถเข้าฝึกซ้อมใหญ่ได้ ให้บัณฑิตทำคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาแทน


(Update: 30/07/2562)

  กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

  Schedule for Kasetsart University Commencement 2019

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ที่มา : กองกลาง, 15 กรกฎาคม 2562


 

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

🕛วันซ้อมใหญ่ : 5-7 ตุลาคม 2562
🕟วันรับจริง : 10-14 ตุลาคม 2562

(Update: 18/07/2562)

หรือสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/rN41LC.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แชร์หน้านี้ไปยัง :