สมัครเรียน - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

สมัครเรียน


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 26
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์  - วันอาทิตย์    เวลา 9.00 - 16.00 น.
(งดรับสมัคร : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย )

ข้อมูลการรับสมัครและใบสมัครวัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) 
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ (สายตรง)
081-831-2069, 081-843-5713, 089-816-2996

 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu