สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

ข่าวสารและกิจกรรม
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ
แจ้งนิสิตโครงการฯ ทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
Published by Admin - 14/9/2017 14:57:00
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันแรลลี่การกุศล AMBA Rally - 2017
ระหว่างวันที่ 23 -24 September ติดต่อสอบถามได้ที่ 096-236-6959 คุณแก้ว
Published by Admin - 11/9/2017 09:02:00
PPT. เอกสารชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาและแนะนำการเรียนการสอน นิสิตรุ่นที่ 25 ประจำปี 2560
PPT. เอกสารชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาและแนะนำการเรียนการสอน นิสิตรุ่นที่ 27 ประจำปี 2560
Published by Admin - 15/8/2017 13:38:00
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)
Published by Admin - 3/8/2017 10:12:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบที่เกี่ยวข้อ
Published by Admin - 21/7/2017 20:51:00
การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่
การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ (รอบสุดท้าย)
Published by Admin - 21/7/2017 20:49:00
 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu