08/2017 - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

PPT. เอกสารชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาและแนะนำการเรียนการสอน นิสิตรุ่นที่ 25 ประจำปี 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 15/8/2017 13:38:00

ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 3/8/2017 10:12:00
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu