07/2017 - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 21/7/2017 20:51:00

การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 21/7/2017 20:49:00
การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ (รอบสุดท้าย)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สปท. รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 19/7/2017 17:58:00
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สปท. รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

เอกสารการเรียน สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 17/7/2017 15:30:00
เอกสารการเรียน สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

แจ้ง ตารางปรับพื้นฐาน นิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 14/7/2017 15:40:00
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 23 (แสดงเกรดสาหรับผู้สอบไม่ผ่าน) สอบเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 23 · 12/7/2017 15:38:00
ประกาศผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 23 (แสดงเกรดสาหรับผู้สอบไม่ผ่าน) สอบเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
Older posts
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu