06/2017 - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอบ 2) ประจำปี 2560

Published by Admin in ผู้เข้าศึกษาต่อ · 26/6/2017 15:39:00
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลาและสถานที่สอบ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2560

Published by Admin in ผู้เข้าศึกษาต่อ · 6/6/2017 20:51:00
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลาและสถานที่สอบ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และประกาศระเบียบเกี่ยวกับสอบสำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รอบสอง) ประจำปี 2560

Published by Admin in ผู้เข้าศึกษาต่อ · 1/6/2017 15:34:00
ประกาศเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และประกาศระเบียบเกี่ยวกับสอบสำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑฺิต (รอบสอง) ประจำปี 2560
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu