นิสิตรุ่นที่ 25 - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

PPT. เอกสารชี้แจ้งหลักสูตรการศึกษาและแนะนำการเรียนการสอน นิสิตรุ่นที่ 25 ประจำปี 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 15/8/2017 13:38:00

การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 21/7/2017 20:49:00
การรายงานตัวนิสิต การทำบัตรประจำตัวนิสิต และการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ (รอบสุดท้าย)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สปท. รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 19/7/2017 17:58:00
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สปท. รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

เอกสารการเรียน สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 17/7/2017 15:30:00
เอกสารการเรียน สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

แจ้ง ตารางปรับพื้นฐาน นิสิตใหม่ รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 14/7/2017 15:40:00
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

คู่มือสำหรับนิสิตใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 (รหัสสาขา XN 64)

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 25 · 11/7/2017 13:54:00
Tags: นิสิตรุ่นที่25
คู่มือสำหรับนิสิตใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 (รหัสสาขา XN 64)
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu