นิสิตรุ่นที่ 23 - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

ประกาศผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 23 (แสดงเกรดสาหรับผู้สอบไม่ผ่าน) สอบเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 23 · 12/7/2017 15:38:00
ประกาศเรื่อง การขอสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) รอบ 2

Published by Admin in นิสิตรุ่นที่ 23 · 11/7/2017 15:27:00
Tags: นิสิตรุ่นที่23
ประกาศเรื่อง การขอสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) รอบ 2
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu