นิสิตปัจจุบัน - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนสำหรับนิสิตแผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 7/12/2017 09:41:00แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 14/9/2017 14:57:00
แจ้งนิสิตโครงการฯ ทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 3/8/2017 10:12:00
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 21/7/2017 20:51:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบที่เกี่ยวข้อ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 7/7/2017 16:01:00
ประกาศผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับบนิสิต แผน ก. (วิทยานิพนธ์)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 11/4/2017 10:18:00
Older posts
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu