นิสิตปัจจุบัน - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 23/3/2018 09:47:00


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ก (วิทยานิพนธ์) ประจำปีการศึกษา 2560

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 23/3/2018 09:44:00
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียนการสอบที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/3/2018 16:15:00

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/3/2018 16:13:00

ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ก (วิทยานิพนธ์) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 23/2/2018 14:14:00

ขอแสดงความยินดี กับ นางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ นิสิตโครงการฯ สปท. รุ่นที่ 22

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/2/2018 11:31:00
Older posts
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu