นิสิตปัจจุบัน - ข่าวสารและกิจกรรม - สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/3/2018 16:15:00
การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6
ในวันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/3/2018 16:13:00

ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ก (วิทยานิพนธ์) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 23/2/2018 14:14:00

ขอแสดงความยินดี กับ นางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ นิสิตโครงการฯ สปท. รุ่นที่ 22

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 8/2/2018 11:31:00

โครงการ SCB Future Leader Challenge 2018

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 31/1/2018 09:50:00

การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนสำหรับนิสิตแผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560

Published by Admin in นิสิตปัจจุบัน · 7/12/2017 09:41:00
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนสำหรับนิสิตแผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560
Older posts
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu