สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

ข่าวสารและกิจกรรม
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนสำหรับนิสิตแผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียนสำหรับนิสิตแผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560
Published by Admin - 7/12/2017 09:41:00
กำหนดการ (ฉบับแก้ไข) การซ้อมใหญ่และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาบัณฑิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ สปท. ประจำปี พ.ศ.2560
กำหนดการ (ฉบับแก้ไข) การซ้อมใหญ่และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาบัณฑิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ สปท. ประจำปี พ.ศ.2560
Published by Admin - 16/11/2017 15:04:00
Kasetsart MBA Open House 2017
Published by Admin - 25/10/2017 08:58:00
รายละเอียดกำหนดการ การซ้อมและเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตของโครงการฯ สปท. ประจำปี 2560
รายละเอียดกำหนดการ การซ้อมและเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตของโครงการฯ สปท. ประจำปี 2560
Published by Admin - 25/10/2017 08:28:00
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับชุดครุยมหาบัณฑิตตามวัน เวลา และสถานที่
แจ้งมหาบัณฑิตโครงการฯ MBA ทุกโครงการ เรื่องการรับชุดครุยมหาบัณฑิตตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
Published by Admin - 15/10/2017 08:25:00
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ
แจ้งนิสิตโครงการฯ ทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
Published by Admin - 14/9/2017 14:57:00
 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu