สปท.- เกษตรศาสตร์

Search
ยินดีต้อนรับสู่ สปท. - โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถติดตามข่าวสารจากเรา ได้ที่นี่่
Go to content

Main menu:

ข่าวสารและกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6
Published by Admin - 8/3/2018 16:15:00
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2
Published by Admin - 8/3/2018 16:13:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Published by Admin - 5/3/2018 10:55:00
ผลสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สำหรับนิสิตแผน ก (วิทยานิพนธ์) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
Published by Admin - 23/2/2018 14:14:00
ขอแสดงความยินดี กับ นางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ นิสิตโครงการฯ สปท. รุ่นที่ 22
Published by Admin - 8/2/2018 11:31:00
โครงการ SCB Future Leader Challenge 2018
Published by Admin - 31/1/2018 09:50:00
 
web counter
web counter
Back to content | Back to main menu